ایرانی‌هایی که پیش‌بینی می کنند رابطه ایران و آمریکا بعد از توافق هسته‌ای بهتر می‌شود بیشتر از کسانی هستند که معتقدند رابطه بین دو کشور تغییر نمی‌کند و یا بدتر می‌شود.

مطابق نظرسنجی آی‌پُز در خصوص پیش‌بینی رابطه بین ایران و آمریکا بعد از توافق هسته‌ای، از میان 77 درصد پاسخگویان که نظر مشخصی ابراز کرده‌اند، 39 درصد اعتقاد دارند که رابطه دو کشور بهبود می‌یابد، 6 درصد می‌گویند که این رابطه بدتر می‌شود و 32 درصد هم معتقدند که هیچ تغییری نمی‌کند.

در این نظرسنجی که پیش از پایان دور قبلی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی انجام شده، پیش‌بینی مردم ایران در مورد «بهتر شدن»، «بدترشدن» یا «عدم تغییر» رابطه میان ایران و آمریکا در صورت رسیدن به توافق هسته‌ای مورد سئوال قرار گرفته است.

مطابق یافته‌های نظرسنجی آی‌پُز 39 درصد اعتقاد دارند که رابطه با آمریکا بعد از توافق هسته‌ای بهتر می‌شود، 32 درصد می‌گویند که تغییر نمی‌کند، 6 درصد معتقدند بدتر می‌شود و 23 درصد هم گزینه‌های دیگر (شامل نظری ندارم، نمی‌دانم، اخبار این موضوع را پیگیری نمی‌کنم و ... ) را انتخاب کرده‌اند.

chart2

نمودارهای نتایج این نظرسنجی را بر حسب جنس، سن و تحصیلات در ادامه ببینید:

chart2

chart2

chart2

روش اجرای نظرسنجی

این نظرسنجی طی روزهای 24 تا 28 آبان سال 93 انجام شده است.

  • پاسخگویان این نظرسنجی از میان کلیه ساکنان بالاتر از 18 سال مناطق شهری و روستایی سراسر کشور با نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند.

  • نمونه‌گیری به صورت مرحله‌ای طبقه‌بندی شده در سطح استان‌ها است. دارندگان تلفن‌های ثابت و همراه در سطح کل کشور واحد نمونه را تشکیل می‌دهند. حجم نمونه 600 نفر است.

  • یافته‌های نظرسنجی را می توان با اطمینان 95 درصد و در فاصله‌ی اطمینان 4 درصد به کل افراد بالای 18 سال ساکن ایران تعمیم داد.

  • مصاحبه‌ها به صورت تلفنی و با پرسشگران آموزش دیده در طول ساعات فعال هرروز انجام شده است.