از این لحظه (ساعت ۴ بعدازظهر تهران ۲۵ خرداد) درصد آرای نامزدها‌ بر اساس رای هر نامزد نسبت به کل آراء ماخوذه (صحیح و باطل) محاسبه می‌شود.
کل آراء (صحیح و باطله)
36,704,156

روند شمارش آراء

درصد آراء به روز شده در (20:15 تهران)

روند آراء در نظرسنجی

آخرین نتایج نظرسنجی

iPOS به دلیل امکان حفظ مقایسه‌ی نسب آراء با روزهای گذشته از حذف نمودار نامزدهای منصرف شده، خودداری کرده است.
توصیف و تحلیل

حسن روحانی پیروز شد

حسن روحانی با کسب 50.71 درصد آرا به عنوان رئیس جمهور منتخب برگزیده شد. مطابق سناریوی دوم آخرین پیش بینی انتخاباتی iPOS، اگر 65 درصد از رای افراد تصمیم نگرفته به سبد انتخاباتی آقای روحانی می رفت، ایشان در مرحله اول انتخابات پیروز می شد. >> بیشتر

نظرسنجی‌های روزانه ما را به صورت ایمیل دریافت کنید

ثبت نام