دوره چرخش در نظرسنجی‌ها

مطالب این ستون، صرفاً آرای نویسندگان آن را بازتاب می‌دهد.
۲۳ خرداد ۱۳۹۲
مسئول روابط عمومی آی‌پز
 
 

در توضیح روش اجرای نظرسنجی موسسه  iPOS گفته می شود که این نظرسنجی ها به شیوه چرخشی 4 یا 3 روزه انجام می شوند. به عبارت بهتر اگر قرار باشد نتایج منتشر شده در روز جمعه 24 خرداد (امروز) را در در نظر بگیریم، با توجه به دوره چرخشی 3 روزه، این نتایج حاصل بررسی آمار روزهای سه شنبه تا پنج شنبه هستند (با فرض در نظر گرفتن دوره چرخشی 3 روزه).
اما دوره چرخش Rolling Days به چه معنی است و چرا در نظرسنجی ها مورد محاسبه قرار می گیرد؟

دوره چرخش یا همان Rolling Days یا Rolling Average به این دلیل در آمار و محاسبات نظرسنجی ها به کار می رود تا روند تغییرات را در طول زمان به صورت نمایان تری ارائه نماید. یا بهتر بگویم از تاثیر اعمال نوسانات و سوگیری های آماری که می تواند به هر دلیل در یک نظرسنجی پیش آید جلوگیری کند. فرض کنید که اگر قرار باشد برای سنجش روند آرای کاندیداها، تنها نتایج حاصل از نظرسنجی در یک روز مورد محاسبه قرار بگیرد، این نتایج می تواند به دلایل مختلف از جمله عدم امکان تعمیم نمونه، سوگیری توسط پرسش گران و ... به صورت سیستماتیک محل اشکال باشد. در نظر گرفتن دوره چرخشی امکان این سوگیری ها را کاهش و روند تغییرات را به صورت محافظه کارانه تر – و قابل اطمینان تر – نشان می دهد.

در نظر گرفتن دوره چرخش همانطور که گفتم در ذات خود محافظه کارانه است، اما نظرسنجی ها به دلیل آنکه می توانند به افکار عمومی جهت بدهند، حساسیت هایی را نیز با خودشان به دنبال خواهند داشت. اگر قرار باشد محاسبات آماری بدون در نظر گرفتن این حساسیت ها انجام شود می تواند به شهرت و اعتبار یک موسسه ضربه وارد کند. به همین دلیل هم هست که موسسه های بزرگ نظرسنجی مانند گالوپ Gallup، راسموسن Rasmuseen، و پیو  Pew از دوره چرخش برای محاسبات آماری خود استفاده می کنند و البته این دوره چرخش برای آنها نیز متغیر است. به عنوان مثال در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 در آمریکا، موسسه گالوپ از دوره چرخشی 7 روزه استفاده می کرد و "راسموسن" و "پیو" دوره چرخشی 3 روزه را مورد استفاده قرار می دادند و یا اینکه موسسه گالوپ برای پیش بینی نرخ بیکاری ماهیانه از دوره چرخشی 30 روزه (یک ماه کامل) استفاده می کند.

استفاده از دوره چرخشی البته با انتقادهایی هم مواجه است. به عنوان مثال اگر روند آرا در مورد یک کاندیدای ریاست جمهوری صعودی یا نزولی باشد، در نظر گرفتن دوره چرخشی به نوعی میانگین گرفتن از آمار روزانه است و باعث می شود که این روند رشد به درستی نشان داده نشود (بیشتر یا کمتر از میزان واقعی نشان داده داده شود). به همین دلیل هم هست که می توان این دوره ها را وزن دهی کرد و یا اینکه همان طور که بسیاری از موسسات نظرسنجی انجام می دهند وزن روزهای نزدیک به روز ارائه گزارش را بالاتر در نظر گرفت.

ما در iPOS تا روز دوشنبه 20 خرداد، از دوره چرخشی 4 روزه استفاده می کردیم. یعنی به عنوان مثال نتایج منتشر شده در روز یکشنبه شامل نتایج روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه بود و در روز دوشنبه هم، نتایج روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه را در نظر می گرفتیم. به همین دلیل، نتایج هر روز حداکثر 4 بار در نتایج نظرسنجی های مختلف موثر بود.

یکی از ایرادها مطرح شده به ما، در آمار ارائه شده روز سه شنبه 21 خرداد این بود که چرا هنوز، آرای آقایان عارف و حداد عادل را که از کاندیداتوری انصراف داده بودند در محاسبات خود دخیل می کردیم. همان طور که مشخص است، دلیل محاسبه این دو به این دلیل بود که بخشی از نتایج منتشر شده در روز سه شنبه، مربوط به روزهای قبل از استعفای این دو یعنی شنبه و یکشنبه بود و در این دو روز بخشی از مردم آرای خود را به آقایان عارف و حداد عادل داده بودند.

بدیهی است هرچه از زمان انتخابات دورتر هستیم یعنی در روزهای آغازین تبلیغات انتخاباتی، دوره های چرخش می توانستند و منطقی بود که چهار یا پنج روزه باشند، اما هرچه به روز انتخابات نزدیک تر می شویم، دوره های چرخشی برای کاهش اثرات روز قبل و محاسبه دقیق تر روزهای آخر باید کمتر شوند. تکرار انجام نظرسنجی در روزهای مختلف هم از احتمال خطاهای سیستماتیک می کاهد و بر دقت آن می افزاید. به همین دلیل بود که نتایج روز سه شنبه 21 خرداد، چهارشنبه 22 خرداد و پنجشنبه 23 خرداد، بر اساس دوره چرخش 3 روزه منتشر شدند تا در حد ممکن اثر روزهای قبل را بر نظرسنجی نهایی خودمان کاهش دهیم.


نظرسنجی‌های روزانه ما را به صورت ایمیل دریافت کنید

ثبت نام