درباره ما

این نظرسنجی‌ها توسط آی‌پُز (Information and Public Opinion Solutions LLC) انجام می‌شود که موسسه‌ای است خصوصی با هدف ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره‌ای و بازاریابی.

این نظرسنجی‌ها هر روز از طریق مصاحبه‌های تلفنی و به شیوه‌ی چرخشی (Rolling) چهار روزه انجام می‌شود.

نمونه آماری شامل 1067 نفر از ایرانیان بالاتر از 18 سال ساکن ایران است که به تلفن دسترسی دارند.

بنا به آمارهای رسمیِ سال 1390، در ایران بیش از 70 میلیون خط تلفن موبایل و 26 میلیون خط تلفن ثابت وجود دارد.

نتایج این نظرسنجی را می‌توان با 95 درصد اطمینان و 3 درصد خطا به کل آن گروه از ایرانیان ساکن ایران تعمیم داد که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد واجد شرایط محسوب می‌شوند.

گزارش نظرسنجی‌ها به صورت روزانه تا 23 خرداد 1392 منتشر می‌شود. شب 23 خرداد، یک گزارش ویژه، تحت عنوان پیش بینی نهایی نتیجه‌ی انتخابات، ارائه خواهد شد.

در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شود، انجام این نظرسنجی‌های روزانه تا 30 خرداد ۱۳۹۲ ادامه خواهد داشت و گزارش آن هر روز توسط این پایگاه اینترنتی منتشر می‌شود. همانند دور اول رقابت‌ها، گزارش ویژه‌ای، تحت عنوان پیش‌بینی نتیجه‌ی انتخابات و برآورد نامزد پیروز، در شب 30 خرداد ارائه خواهد شد.