آی‌پُز (Information and Public Opinion Solutions LLC) موسسه‌ای خصوصی است که در ایالات متحده آمریکا تاسیس شده و خدمات پژوهشی و مشاوره‌ای و بازاریابی ارائه می‌دهد.

در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲، آی‌پُز یک سری نظرسنجی روزانه از طریق مصاحبه‌های تلفنی و به شیوه‌ی چرخشی (Rolling) چهار روزه انجام داد. گزارش نظرسنجی‌ها به صورت روزانه تا 23 خرداد 1392 منتشر شد و نهایتا در شب انتخابات، یک گزارش ویژه، تحت عنوان پیش بینی نهایی نتیجه‌ی انتخابات، ارائه شد که نتیجه انتخابات را با درصد دقت زیادی پیش‌بینی کرد.

آی‌پُز در طول سال‌ نظرسنجی‌های متعدد علمی از طریق مصاحبه تلفنی انجام می‌دهد. نظرسنجی تلفنی یکی از راه‌های قابل اطمینان برای سنجش افکاری عمومی در ایران به صورت سراسری است. بنا به آمارهای رسمیِ سال 1390، در ایران بیش از 70 میلیون خط تلفن موبایل و 26 میلیون خط تلفن ثابت وجود دارد.