5 اسفند ۱۳۹۳

عملکرد رئیس جمهور: ۴۹ درصد راضی، ۳۰ درصد ناراضی
نسبت کسانی که عملکرد رئیس‌جمهور را به طور کلی رضایت بخش می‌دانند، با تقریبا ۹ درصد کاهش نسبت به ماه آبان ۱۳۹۳ به ۴۹ درصد رسید.

همچنین میانگین نمره رئیس‌جمهور با ۰.۳ درصد کاهش نسبت به آبان ماه به ۱۳.۹ رسید. میانه نمره رئیس‌جمهور (نمره وسط) همانند آبان ماه ۱۵ است، اما «مًد» نمره رئیس جمهور (بیشترین فراوانی) که در ماه آبان، ۱۵ بود در بهمن ماه عدد ۱۰ است.
بیشتر
1 دی ۱۳۹۳

آمریکایی ها از کنگره راضی نیستند
آرش غفوری - نظرسنجی در هفته گذشته، به بررسی مهمترین نظرسنجی های صورت گرفته در طول هفته می پردازد و در صورتی که مطالب مهم و جالبی در خصوص صنعت نظرسنجی و چالش های پیش روی آن وجود داشته باشند، منتشر می کند. به دلیل کثرت نظرسنجی های که به صورت روزانه در آمریکا انجام می شود، اکثر مطالب این بخش برگرفته از نظرسنجی هایی است که توسط رسانه های آمریکایی منتشر شده است.
بیشتر
26 آذر ۱۳۹۳

نمره رئیس جمهور: 14
میانگین نمره ای که ایرانی ها به رئیس جمهور می دهند ۲. ۱۴ از ۲۰ است. مطابق نظرسنجی «آی پز» در خصوص «ارزیابی عددی» مردم نسبت به عملکرد رئیس جمهور از زمان تصدی این سمت، در میان ۹۲ درصد از پاسخگویان که به عملکرد رئیس جمهور نمره ای بین ۰ تا ۲۰ داده اند، «میانگین» نمره عملکرد آقای روحانی ۲. ۱۴ است.
بیشتر
25 آذر ۱۳۹۳

عملکرد رئیس‌جمهور: ۵۹ درصد راضی، ۲۸ درصد ناراضی
نسبت کسانی که عملکرد رئیس‌جمهور را به طور کلی رضایت بخش می‌دانند، کمی بیشتر از ۲ برابر کسانی است که از عملکرد رئیس‌جمهور ناراضی هستند. مطابق نظرسنجی آی‌پُز در خصوص ارزیابی مردم نسبت به عملکرد رئیس‌جمهور از زمان تصدی این سمت، در میان ۹۶ درصد از پاسخگویان که نظرمشخصی ابراز داشته‌اند، ۵۹ درصد از نحوه اداره کشور توسط آقای روحانی اظهار رضایت می‌کنند، ۲۸درصد از عملکرد رئیس‌جمهور ناراضی هستند و ۱۳ درصد هم عملکرد او را در اداره کشور متوسط می‌دانند.
بیشتر
18 آذر ۱۳۹۳

پیش بینی ایرانی ها از رابطه ایران و آمریکا
ایرانی‌هایی که پیش‌بینی می کنند رابطه ایران و آمریکا بعد از توافق هسته‌ای بهتر می‌شود بیشتر از کسانی هستند که معتقدند رابطه بین دو کشور تغییر نمی‌کند و یا بدتر می‌شود. مطابق نظرسنجی آی‌پُز در خصوص پیش‌بینی رابطه بین ایران و آمریکا بعد از توافق هسته‌ای، از میان 77 درصد پاسخگویان که نظر مشخصی ابراز کرده‌اند، 39 درصد اعتقاد دارند که رابطه دو کشور بهبود می‌یابد، 6 درصد می‌گویند که این رابطه بدتر می‌شود و 32 درصد هم معتقدند که هیچ تغییری نمی‌کند.
بیشتر
۲ آذر ۱۳۹۳

حمایت از توافق هسته‌ای: 86 درصد
مطابق نظرسنجی آی‌پُز، 86 درصد کسانی که با «توافق ایران و غرب» در پرونده هسته‌ای اعلام «موافقت یا مخالفت» کرده‌اند، از رسیدن به توافق هسته‌ای حمایت می‌کنند؛ 14 درصد هم مخالف انجام توافق هستند.
بیشتر
۱ آذر ۱۳۹۳

پیش‌بینی ایرانی‌ها: دربی پایتخت به نفع پرسپولیس

مطابق نظرسنجی آی‌پز، 47 درصد کسانی که برنده بازی پرسپولیس و استقلال را پیش بینی کرده‌اند شانس پرسپولیس را بیشتر از استقلال می‌دانند. حدود 38 درصد می‌گویند استقلال برنده بازی می‌شود و 15 درصد هم معتقدند دربی پایتخت با نتیجه مساوی به اتمام خواهد رسید.

بیشتر
۲۴ خرداد ۱۳۹۳

شکست در برابر آرژانتین، پیروزی بر نیجریه و بوسنی
ایرانی ها بخت پیروزی تیم ملی را در رقابت های جام جهانی برابر آرژانتین بسیار کم می دانند، اما نسبت کسانی که اعتقاد دارند ایران بر نیجریه و بوسنی پیروز می شود بیشتر از کسانی است که می گویند ایران در برابر این دو تیم شکست خواهد خورد.
بیشتر